24
May

Kazi za Waganga Katika Jamii

  • Matibabu na Afya: Waganga wanachukuliwa kama wataalamu wa afya katika jamii zao, wakitoa matibabu na ushauri wa kiafya kwa kutumia mitishamba na mbinu za jadi.
  • Miongozo ya Kiroho: Wanatoa msaada wa kiroho na ushauri, wakisaidia watu kushughulikia matatizo ya kiroho na kiakili kama vile mikosi, laana, na pepo wachafu.
  • Utunzaji wa Utamaduni: Waganga wanahifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii zao kwa kufanya tambiko, kuongoza sherehe za kitamaduni, na kufundisha vizazi vijavyo kuhusu mila na desturi.
  • Kutatua Migogoro: Wanasaidia kutatua migogoro ya kijamii na kifamilia kwa kutumia maarifa yao ya kiroho na ushawishi wao katika jamii.
Kazi za Waganga Katika Jamii
Kazi za Waganga Katika Jamii

Dr. Mama Okowa
Contact Dr. Mama Okowa
Call: +254708307801
WhatsApp: +254708307801
Bungoma, Nyanza and Western, Kenya