20
May

Mganga Wa Kuondoa Pepo Wachafu

Pepo wachafu ni viumbe wa kiroho wanaoaminiwa kusababisha magonjwa, matatizo ya akili, na bahati mbaya. Kuondoa pepo wachafu ni moja ya kazi muhimu za waganga.

  • Kutambua Pepo: Kwanza, mganga anatambua uwepo wa pepo wachafu kupitia dalili za mwili na kiroho, au kwa kutumia mbinu za utambuzi kama vile kutupa makalasha, kusoma majani ya chai, au kuota ndoto za kiroho.
  • Tambiko za Kufukuza Pepo: Baada ya kutambua, mganga hufanya tambiko za kufukuza pepo wachafu. Hii inaweza kujumuisha kuchoma ubani maalum, kutumia maji matakatifu, na kufanya ibada za kufukuza kwa kutumia maneno ya kiroho na nyimbo.
  • Dawa na Kinga: Mara nyingi, mganga atatoa dawa za kiasili au hirizi ambazo zitatumika kama kinga dhidi ya pepo wachafu. Dawa hizi huchukuliwa, kupakwa, au kuvaliwa kama mkufu ili kuzuia kurudi kwa pepo wachafu.
Mganga Wa Kuondoa Pepo Wachafu
Mganga Wa Kuondoa Pepo Wachafu

Dr. Mama Okowa
Contact Dr. Mama Okowa
Call: +254708307801
WhatsApp: +254708307801
Bungoma, Nyanza and Western, Kenya